Urverkstaden

En klocka är ingen evighetsmaskin. Den behöver precis som du omvårdnad för att må bra. I vår urverkstad reparerar vi allt från 1800-tals-pendyler till moderna kronografer.

Bildram

Urverkstaden är utrustad med allt som behövs för att bevara din familjs gamla fickur. Vi kan även serva vardagsklockan så att den fungerar felfritt, och se till att den är tät inför badsemestern.

Våra urmakare rekommenderar att du lämnar in dina klockor på service vart femte år. Om den är vattentät (> 100 meter/10 atm) behöver du även göra en täthetsservice vartannat år, för att försäkra dig om att klockan fortfarande är vattentät.